IPR100 - EAE KNX IP ROUTER

GENEL ÖZELLİKLER


● EAE KNX IP router linye ya da omurga kuplörü olarak kullanılabilir ve üst tarafta KNXnet/IP ve alt tarafta TP KNX bus hattı arasında veri bağlantısı sağlar. Ayrıca bağlantılı linyeler arasındaki elektrik izolasyonunu da sağlar.

● EAE KNX IP Router tünelleme ve routing cihazıdır. IP router tünelleme protokolü sayesinde devreye alma ve hat izlemek için ETS’ye bağlantı noktaları oluşturur. (Aynı anda 4 KNXnet/IP bağlantısı oluşturmak mümkündür.)

● Cihaz iki ayrı KNX kurulumuna bağlanabilmeyi mümkün kılar ve yerel ağ ile farklı hatlar arasında telegramların iletilmesini sağlar.

● Cihazı IP adresi DHCP sunucusu ya da manual konfigürasyon ile verilebilir.

● Cihaz filtre tablosundaki ayarlara göre KNX hattı ve IP ortamı arasındaki telegramları bloklayabilir ya da iletebilir.

● Cihazdaki buton sayesinde hızlı tanı için filtre tablosunu ETS parametrelerini yeniden konfigüre etmeden kapatmak mümkündür.

● Cihazın yönlendirme tablosunun filtresi ve filtre tablosu ETS konfigüre edilebilir zamanının bitmesinden sonra otomatik olarak açılabilir.

● Çalışma durumlarını tanımlama için detaylı bilgi 6 led ile gösterilmiştir.

ÜRÜN DOSYALARI


Ürün Kataloğu
ETS Ürün Dosyası
CE Deklarasyon Dokümanı
KNX Sertifikası
Teknik Dökaman (.PDF) - ENG