RCU 2018 - EAE KNX ODA KONTROL ÜNİTESİ

GENEL ÖZELLİKLER


• Oda kontrol ünitesi RCU 2018 farklı oda düzenlerinde olabilen otel odaları, hastaneler, rezidans ve apartman daireleri için bir hepsi bir arada ürün olarak tasarlanmıştır.

• Oda kontrol ünitesi odada kullanılabilecek tüm elektrik tesisatı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılar ve aşağıdaki fonksiyonları tek başına gerçekleştirebilir.

- Aydınlatma anahtarlaması
- Yük anahtarlaması
- AC/DC perde kontrolü
- Fankoil (2&3 valfli ) kontrolü
- Kuru kontak girişleri

• RCU2018’de 20x16A röle çıkışı bulunur . Bu çıkışlar 5 bağımsız çıkış kanalı olarak gruplanır. Her bir kanal aşağıdaki farklı çalışma modlarına konfigüre edilebilir.

- Anahtarlama çıkışı x4
- AC perde x2
- DC perde x1
- 2’li valf x2
- 3’lü valf x1

• EN 60 669 standartına göre floresan lamba yüklerini anahtarlamasının yanında rezistif ve indüktif yükleri de anahtarlayabilir. (16A- 20AX/C-Load). Anahtarlama cihazı gibi aşağıdaki fonksiyonları sağlayabilir.

- Merdiven fonksiyonu
- Harici Lojik
- Dahili Lojik
- İşlem Zamanı
- Öncelik Fonksiyonu
- Eşik Fonksiyonu
- Süpürme Fonksiyonu.

• Cihazda 18 bağımsız giriş kanalı bulunur. Giriş kanalları evrensel arabirim gibi aşağıdaki fonskiyonları gerçekleştirebilir.

- Anahtarlama
- Dim kontrol
- Perde Kontrolü
- Değer ve Öncelik Gönderme
- Sahne Kontrolü
- Darbe Sayıcı


ÜRÜN DOSYALARI


Ürün Kataloğu (.PDF) - TR
Ürün Kataloğu (.PDF) - ENG
Teknik Döküman (.PDF) - ENG
KNX Sertifikası (.PDF) - ENG
ETS Ürün Dosyası V.1.1 (.knxprod) (MV 1.0 versiyon için kullanılır)