SW108 - EAE KNX ANAHTARLAMA (RÖLE) MODÜLÜ

GENEL ÖZELLİKLER


● ETS3/ETS4/ETS5 ile konfigüre edilebilen 8 adet bağımsız kanala sahiptir.

● EN 60 669 standartına göre floresan lamba yüklerini anahtarlamasının yanında rezistif ve indüktif yükleri de anahtarlayabilir. (16A- 20AX/C-Load)

● Her kanal, cihaz üzerinden manuel olarak kontrol edilebilir.

● Harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.

● Gerilimin gitmesi ve gelmesi durumları ETS parametreleri ile ayarlanabilir.

● Aşağıdaki fonksiyonlar ayrı ayrı her kanal için tanımlanabilir.

- Merdiven fonksiyonu - Harici Lojik - Dâhili Lojik - Öncelik Fonksiyonu - Eşik Fonksiyonu - İşlem Zamanı - Süpürme Fonksiyonu

ÜRÜN DOSYALARI


Ürün Kataloğu (.PDF) - TR
ETS Ürün Dosyası V.1.1 (.knxprod) (MV 1.4 ve öncesi versiyonlar için kullanılır.)
CE Deklarasyon Dokümanı (.PDF)
KNX Sertifikası (.PDF)
Teknik Döküman (.PDF) - TR
Teknik Döküman (.PDF) - ENG
Kullanım Kılavuzu (.PDF) - TR
Kullanım Kılavuzu (.PDF) - ENG